Web Analytics
Menu
Your Cart
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Garantievoorwaarden

1. Garantievoorwaarden
1.1 Het door u aangeschafte product wordt gedurende de garantieperiode die door de fabrikant en/of importeur wordt aangegeven gegarandeerd tegen verborgen gebreken. De termijn hiervoor is meestal 2 jaar en is geldig vanaf de aankoopdatum die op de factuur vermeld staat. Als zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (dit wordt beoordeeld door de fabrikant en/of importeur) zal de fabrikant en/of importeur in dat geval de reparatie kosteloos verrichten c.q. vervangen.

1.2 Schade veroorzaakt door het ondeugdelijk omgaan met het product wordt niet door Foto De Bock vergoed. Buiten de garantie vallende reparaties zullen door Foto De Bock zo snel en voordelig mogelijk worden verwerkt. Garantie vervalt als een artikel ondeugdelijk is behandeld, en er daardoor problemen zijn ontstaan (vochtschade, laten vallen, etc.).

1.3 Garantie wordt alleen verleend indien aankoopbon en garantiebewijs worden meegeleverd. Garantie wordt niet verleend op accu`s, batterijen en kabels.

1.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de verzending, het advies is dan ook om dit verzekerd en aangetekend te doen. Voor de naar ons verzonden reparaties worden de verzendkosten niet vergoed. De retourzending van uw reparatie word door ons betaald. Dit geld alleen binnen Nederland. Zelf uw reparatie brengen en afhalen in onze winkel in Hoofddorp is natuurlijk ook mogelijk.

1.5 Foto De Bock staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Reparatievoorwaarden
2.1 Reparaties die onder garantie worden behandeld worden uiteraard gratis gerepareerd. Medewerkers van Foto De Bock kunnen niet altijd beoordelen of een product onder de garantie gerepareerd wordt. Dit wordt beoordeeld door de importeur en/of fabrikant. Valt het product niet onder de garantie wegens bijvoorbeeld: valschade, vuil in de camera of vochtschade dan ontvangt u een prijsopgave van de importeur en/of fabrikant.

2.2 Reparaties die niet meer onder de garantie vallen, vragen wij een voorschot van € 50, -.

2.3 Na deze prijsopgave zijn er 2 mogelijkheden: A) U gaat akkoord met de prijsopgave en het product wordt gerepareerd. B) U gaat niet akkoord en wilt uw product retour. Er worden door de importeur en/of fabrikant minimaal € 59,50 onderzoekskosten in rekening gebracht.

2.4 Foto De Bock is niet aansprakelijk voor meegeleverde accessoires bij reparaties. Reparaties dienen dan ook altijd kaal zonder accessoires (originele verpakking, geheugenkaart etc.) geleverd te worden.

.